توانمندی های بهین ریل / تعمیرات اساسی واگنهای باری

تعمیرات اساسی واگنهای باری


بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از  جمله عوامل تاثیرگذار در افزایش عمر صنعتی ناوگان ریلی  به ویژه واگن ، می توان به انجام   به موقع و اصولی ِ نگهداری و تعمیرات این قبیل از تجهیزات اشاره کرد.جامعه ی آماری تعمیرات تجهیزات ریلی نمایانگر این رخداد هشدار دهنده است که رسوب و توقف تعداد قابل توجهی از ناوگان ریلی کشور به دو دلیل عمده صورت پذیرفته : 1 – عدم انجام تعمیرات اصولی و استاندارد .2 - بهره برداری نادرست  از ناوگان ریلی در زمان سیر و حرکت . شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل از سال 87  پس از تجهیز کارخانجات تعمیرات واگن در ایستگاه حسن آباد راه آهن ناحیه ی اصفهان فعالیت خود را با انجام تحقیقات وسیع پیرامون تهیه و تنظیم دستورالعمل های تعمیراتی بر اساس استانداردهای تعمیراتی اروپا ، ترجمه و گردآوری مهندسی تعمیرات ناوگان ریلی و استفاده از پرسنل باتجربه و آموزش دیده در زمینه ی تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واگن های باری آغاز نمود.

پروژه های انجام شده

  • انجام تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واگن های لبه بلند شش محوره  تحت تملک شرکت توکا ریل؛  بالغ بر 3000 دستگاه .
  • انجام تعمیرات نیمه اساسی واگن های لبه بلند شش محوره  تحت تملک راه آهن جمهوری اسلامی ایران  بالغ بر80 دستگاه.لازم به ذکر است و اگن های مزبور  پس از انجام مزایده به شرکت توکا ریل واگذار گردید و ادامه ی تعمیرات  آنها تحت پوشش قرار داد  تعمیراتی فی مابین شرکت توکا ریل و بهین ریل قرار گرفت.
  •  مرمت و بازسازی و اعزام به سیر  واگن های سانحه دیده به تعداد50 1دستگاه .
  • بازسازی 1110  دستگاه فریم بوژی های سه محوره بر اساس مجوز های ماخوذه از اداره کل واگن های باری جمهوری اسلامی ایران .
  • تعمیر و بازسازی خودکار ترمز واگن مدل DRV2A - 450  با اخذ مجوز از اداره کل واگن های باری به تعداد 1858 دستگاه .
  •  تعمیر و بازسازی شیر هوای ترمز واگن  با اخذ مجوز از اداره کل واگن های باری به تعداد 3783 دستگاه .
  •  باز سازی ضربه گیر های رینگ فدر با اخذ مجوز از اداره کل واگن های باری به تعداد 6814دستگاه .
  •  بازسازی کله گی قلاب یونی کوپلربه تعداد؛13933 عدد  با اخذ مجوز از اداره کل واگن های باری.