توانمندی های بهین ریل / نصب ، نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن

نصب ، نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن

از جمله شاخص های مهم و زیربنایی توسعه ی صنعت ریلی ؛ توسعه ی شریان های ریلی و نیز تسری و اتصال آن به شبکه ی ریلی سراسری است . توسعه ی شریان ریلی ، توسعه ی ناوگان ریلی و افزایش حجم حمل و نقل ریلی و سهولت جابه جایی را در پی خواهد داشت شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل با توجه به اهمیت این امر در طول 20 سال پی در پی خدمات ارزنده ای را در خصوص نصب ، نگهداری و تعمیرات خطوط راه آهن ارائه داده است .

پروژه های انجام شده

 • جوشکاری 154 دستگاه تیغه سوزن و 47 عدد تکه مرکزی سوزن و استفاده آن در خطوط راه آهن که برای اولین بار در سطح کشور اجرای و از  واردات آن به کشور جلوگیری نمود .
 • تعمیر و نگهداری خطوط و سوزن های سایت مجتمع فولاد مبارکه بطو50  کلیومتر و 150 دستگاه سوزن از سال 1372 الی 1389 بمدت 17سال با ایمنی 100 % .
 • زیر سازی و روسازی خط 9 ایستگاه مواد اولیه ی فولاد مبارکه با نصب دو دستگاه سوزن .
 • زیر سازی و روسازی خط راه آهن کاردامپر شماره 2 بطول تقریبی 3  کیلومتر و نصب سه دستگاه سوزن .
 • زیر سازی و روسازی خط راه آهن کاردامپر شماره 3 فولاد سبا بطول 3 کیلومتر و نصب 6 دستگاه سوزن .
 • روسازی خط راه آهن داخلی فولاد واحد 52 و نصب دو دستگاه سوزن.
 • نگهداری وتعمیر خطوط تخلیه سرباره ی فولاد سبا.
 • راهبری قطارهای باری و حمل مواد اداره کل راه آهن اصفهان از سال 1383لغایت 1385 .
 • راهبری قطارها باری و حمل مواد شرکت ذوب آهن اصفهان از سال 1383لغایت  1385 .
 • عملیات اجرای روسازی خط راه آهن سالن اصلاح و بازرسی نورد سرد شرکت  فولاد مبارکه.
 • تهیه و آماده سازی ریل های کوتاه به منظور استفاده در پروژه ی احداث مترو اصفهان .
 • نصب 10 دستگاه گریس پاش در مسیر ورودی و خروجی قوس ها و سوزن ها به منظور جلوگیری از سایش ریل ها .