درباره ما / تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

در بازارهای متکی به شرایط رقابتی ، تضمین کیفیت بهترین راه برای رشد و گسترش  صنعت نوپای  یک کشور است .توجهی که مدیران متعهد  ما امروزه نسبت به مسائل انسانی و پیشرفت در سایه ی رضایت مندی کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ؛ همگی نمایان گر حرکت و همتی بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست . از این رو شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل نیز به منظور بهبود مستمر فرآیند های تعمیراتی خود اقدام به تاسیس و راه اندازی واحدهای زیر نموده است .

1 - تحقیقات و توسعه ( R&D ) : موفقیت ، ماندگاری و اقتدار هرگونه توسعه به میزان قابل توجهی وابسته به تحقیق و مطالعات اصولی و بنیادین است . شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل با تشکیل و راه اندازی دفتر تحقیقات و توسعه ؛ تحقیقات  مقدماتی وزیربنایی موثری را پیرامون توسعه ی سازمان مهندسی تعمیرات و ارائه ی راهکارهای مناسب و مطلوب و مقرون به صرفه به منظور برون رفت از بحران های  احتمالی حادث در این صنعت پیموده .

 2 - کنترل کیفیت : ایجاد امنیت در پرتو ِاعمال حساسیت که از جمله اهداف پروسه ی کنترل کیفیت به شمار می آیند ، تنها وتنها با اعمال  یک نظام نامه ی مهندسی و دقیق کیفی میسر می گردد . واحد کنترل کیفیت  شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل با استعانت از نظام نامه ی مهندسی کیفیت   و کادرمجرب و آموزش دیده و نیز با برخورداری از ابزار و تجهیزات دقیق و روز آمد توانسته تا کلیه ی فرآیند های تعمیراتی  مجموعه ی خود را با پوشش کیفی مطلوب به مشتریان  و متقاضیان ارائه نماید.

 3 - دفتر ایزو : این واحد با بهره مندی از نیروهای متعهد و متخصص د ر طول سال  با انجام ممیزی های مرا قبتی و حرکت های هوشمندانه ی آرام و مستمر که تاثیری هم نیروزا  در اهداف سازمان دارد و در نهایت موجبات رضایت مشتریان وافزایش کارآیی و بالا بردن توان رقابتی سازمان را در پی خواهد داشت توانسته با اخذ  استانداردهای  جهانی و معتبر در راستای به روزرسانی صنعت تعمیرات  گام های موثر و ماندگاری را  بپیماید .