درباره ما / بهین ریل در یک نگاه

بهین ریل در یک نگاه

در جهان امروز حیات و پیشرفت هر جامعه به میزان قابل توجهی مشروط به توسعه ی صنعت آن جامعه است . صنعت ها به نسبت شرایط گوناگون همچون شرایط جغرافیایی، اقتصادی و استراتژیک امکانات زیست و زندگی آرام تر، سریع تر و گاه مقتصدانه تری را برای انسان فراهم می سازند. صنعت ریلی از جمله صنایعی است که نقش مهمی در توسعه و تامین پیشرفت ، آسایش و تسهیل گونه های مختلف حمل و نقل دارد . وسعت مرز زمینی و بازرگانی کشور ،  سهولت در امر حمل و نقل ،  کنترل مصرف انرژی از
جمله موارد مهمی است که انگیزه ی حضور و فعالیت و خدمات رسانی در صنعت ریلی کشور را قوت می بخشد.

 

شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل

شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل در سال 1370تاسیس و به ثبت رسید و با بهره گیری از منابع انسانی متخصص ، توانمند و با تجربه و تجهیزات پیشرفته و نیز دانش و فن آوری روزآمد   فعالیت خود را در صنعت ریلی کشور آغاز و تا بدین جای کار خدمات ارزنده ای را در این صنعت  به شرح زیر ارائه کرده است.

  • نصب ،  نگهداری  و تعمیرات خطوط راه آهن
  • تعمیرات اساسی واگنهای باری 
  • تعمیر و باز سازی انواع چرخ و محور
  • تعمیر و نگهداری خطوط و ایستگاههای مترو
  • مشاوره و ارائه خدمات فنی در صنعت ریلی