درباره ما / چشم انداز و مأموریت

چشم انداز و مأموریت

چشم انداز


ما به عنوان شرکتی ممتاز و دانش محور در حوزه خدمات صنایع ریلی (اجرا ،نگهداری،تعمیرات ) می خواهیم 30درصد از این صنعت را تا افق 1400به خود اختصاص دهیم


ماموریت سازمان


ارزش آفرینی برای مشتریان و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق انجام خدمات صنایع ریلی با استفاده از نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از امکانات ، تجهیزات و ماشین آلات مناسب