درباره ما

درباره بهین ریل

مقدمه

در جهان امروز حیات و پیشرفت هر جامعه به میزان قابل توجهی مشروط به توسعه ی صنعت آن جامعه است. صنعت ریلی از جمله صنایعی است که نقش مهمی در توسعه و تامین پیشرفت ، آسایش و تسهیل گونه های مختلف حمل و نقل دارد. حمل و نقل ریلی به دلیل برخورداری از مزایای مختلفی همچون صرفه جویی اقتصادی و سوختی و ایمنی بالا و سازگاری بهتر با محیط زیست و قابلیت انتقال کالا و مسافر از امتیاز ویژه ای برخوردار میباشد و به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه ی کشور ایفای نقش می نماید. وسعت مرز زمینی و بازرگانی کشور، سهولت در امر حمل و نقل ، کنترل مصرف انرژی از جمله موارد مهمی است که انگیزه ی حضور و فعالیت و خدمات رسانی در صنعت ریلی کشور را قوت می بخشد.

معرفی بهین ریل

شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامي خاص) در تاريخ 69/4/25 تحت شماره 79926 با مشارکت شرکت تولیدی کارکنان فولاد مبارکه (توکا فولاد) و بخش خصوصی دراداره ثبت شركتهاي تهران ثبت و در تاريخ 81/10/25 به شماره ثبت 19852 به اداره ثبت شركتهاي اصفهان انتقال يافته است و جزء اولین شرکتهای ریلی می باشد که به منظور ارایه خدمات مهندسی در امور راه آهن تاسیس و شروع به فعالیت نموده.

فعاليت اصلي بهین ریل

فعاليت اصلي شركت عبارت است از طراحي واقلام آن اعم اززيرسازي ـ روسازي ـ نگهداري ـ بهره برداري ـ تعميرات خط ـ قطعات ـ واگن ـ لكوموتيووراهبري راه آهن وهمچنين آموزش پرسنل- احداث كارخانه هاي تولید اقلام مورد نياز راه آهن– كليه عمليات راهبري انجام تعميرات جاري- ويژه – نیمه اساسي و تعمير اساسي واگنهاي باري و مسافری - ارائه خدمات فني، مهندسي و مشاوره اي و انجام بازرسي و نظارت فني قطعات و تعميرات كليه ادوات ريلي شامل واگن و لكوموتيو و امثالهم.

  • نصب ،  نگهداری  و تعمیرات خطوط راه آهن
  • تعمیرات اساسی واگنهای باری 
  • تعمیر و باز سازی انواع چرخ و محور
  • مشاوره و ارائه خدمات فنی در صنعت ریلی