امروز پنجم خرداد ۱۳۹۸ صورت گرفت؛ بازدید مدیرعامل راه آهن از ایستگاه سیستان در اداره کل راه آهن اصفهان

بازدید مدیرعامل راه آهن از ایستگاه سیستان در اداره کل راه آهن اصفهان 

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران بهمراه نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ، هیات همراه و مسئولین شهرستان از ایستگاه و بارانداز سیستان در اداره کل راه آهن اصفهان باز نمودند.

۹۸/۰۴/۰۵